HELSENORGE

Færre får infeksjoner på sykehuset

I dag er det langt mindre risiko for å få en infeksjon etter behandling på sykehuset enn tidligere. Den siste kartleggingen ved Sykehuset Telemark viser rekordlave infeksjonstall.

For ti år siden fikk 12 prosent infeksjon etter keisersnitt. I dag er dette tallet tre prosent, og det har aldri vært lavere. 

– Vi har jobbet bevisst med smittevern og risikoreduserende tiltak i flere år. Det er veldig oppløftende å se at dette arbeidet gir resultater, sier smittevernoverlege Marjut Sarjomaa.
Hun tror det er mer kunnskap og bevissthet blant sykehusansatte enn tidligere.
– Dette ser vi på bruk av klokker og smykker, men også på viljen til å finne mulige årsaker når det oppstår smitte og infeksjoner, sier Sarjomaa.

Ved sykehuset i Skien er det ikke registrert noen infeksjon etter større hofteoperasjoner (totalprotese) siden 2019, og det er registrert færre tarminfeksjoner enn tidligere år.

– Vi skal ikke se bort fra at håndteringen av koronapandemien har ført til ytterligere bevissthet på smittevern, og at dette har en positiv effektiv på infeksjonstallene. Når pandemien er over, må vi opprettholde denne bevisstheten, sier Sarjomaa.