HELSENORGE

Fikk gave fra rockerne

Treningstilbudet til kreftpasienter ved Sykehuset Telemark har fått et tilskudd på 10.000 kroner fra «Rock mot kreft». – Pengene til Pusterommet kommer godt med, sier fysioterapeut Elisabeth Oredalen.

Pengegaven kommer fra arrangement Rock mot kreft som ble holdt i Rockeklubben i Porsgrunn tidligere i år. Initiativtaker er Sindre Freng, som selv har opplevd kreft i nær familie. 

«Rock mot kreft» gir konsertoverskuddet til ulike kreftformål, og i år var det Pusterommet på Sykehuset Telemark som fikk støtte. – Vi er opptatt av å kunne gi pengene direkte til gode kreftformål, sier Freng.

Pusterommet har holdt på i sju år og betyr mye for mange kreftpasienter. Sykehuset var tidlig ute med å tilby treningsveiledning til kreftpasienter, og stadig flere sykehus i Norge åpner tilsvarende Pusterom.

På Pusterommet er det mye humør og motiverende prat, i tillegg til den fysiske treningen.
– De fleste har svært godt av å møte andre og trene med likesinnede, sier Elisabeth Oredalen. Hun forteller at noen kreftpasienter faktisk blir sprekere enn de var før de fikk sykdommen.

Avdelingsleder Gro Aasland viser til at fysisk trening både forebygger kreft og bidrar positivt til behandlingen hvis man blir rammet.