HELSENORGE

Fikk pris for beste masteroppgave

Anestesisykepleier Liene Stipina-Manihasa er tildelt masterpris ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

Masteroppgaven til Liene Stipina-Manihasa handler om transfusjonsbehandling med fullblod ved massiv blødning, og juryen skriver at oppgaven holder et meget høyt faglig nivå. 

– Temaet er relevant og nytenkende i forhold til dagens transfusjonspraksis, og setter søkelys på pasientsikkerhet ved massiv transfusjon av fullblod, skriver juryen i sin begrunnelse.

Juryen mener at oppgaven fremstår som nyskapende, bærekraftig og har høy relevans for praksis. – Kunnskapen fra oppgaven vil ha betydning for praksis og for pasienter som trenger blodtransfusjon, mener juryen.

Liene Stipina-Manihasa jobber som fagutviklingssykepleier ved Sykehuset Telemark.

Liene Stipina-Manihasa er tildelt masterpris ved Institutt for sykepleie- og helsevitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge