HELSENORGE

Fikk sykehusets arbeidsmiljøpris

Seksjon for ortopedi har fått sykehusets arbeidsmiljøpris. – Gratulerer! Tidligere har dere fått prisen for årets forbedringsprosjekt, og nå får dere arbeidsmiljøprisen, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

​Seksjonen fikk prisen fordi den har gode resultater i forbedringsundersøkelsen, lavt sykefravær og evne til endring og samarbeid. Den fikk plusspoeng for å kunne håndtere endringer, og for sitt samarbeid med andre fagområder.

– For meg er ortopedi et stort og viktig fagområde, med en verdiskapning på mer enn 200 millioner årlig. Men samfunnsnytten er mye større enn det. Derfor ønsker vi å legge til rette for at faget kan videreutvikle seg, sier sykehusdirektøren.
Rønning sier at godt arbeidsmiljø er avgjørende for utviklingsarbeidet ved sykehuset.

Sykehusdirektøren trakk også fram seksjonsleder Hilde Apolds evne til å støtte kollegaene i arbeidet.
Hilde Apold mener at mye av det gode arbeidsmiljøet må tilskrives en kultur som har blitt bygget opp over lang tid.
– Her har vi en kultur hvor alle stiller opp for hverandre, sier Apold.

Hun lover at prispengene på 25 000 kroner skal brukes til å gjøre arbeidsmiljøet enda bedre.