HELSENORGE

Fjerner hemoroider med ny metode

Sykehuset Telemark har tatt i bruk en ny metode ved operasjon av hemoroider. Den nye teknikken fører til færre plager og mindre risiko for pasientene . – Dette er framtidas måte å foreta slike operasjoner på, sier overlege Haagen Thorne.

Fjerner hemoroider med ny metode

Sykehuset hadde nylig besøk av en kirurg fra Østerrike som demonstrerte metoden for kirurger og operasjonssykepleiere i Telemark. Ved hjelp av et trådløst ultralydapparat, kikhullteknologi og en stor skjerm på operasjonssalen, er det mulig å fjerne hemoroider på en mer skånsom måte.

Metoden ble utviklet allerede i 2008, og ved hjelp av stadig bedre teknologi, hindrer den at hemoroidene kommer tilbake. – Dette er den nye internasjonale trenden for hemoroideoperasjoner, sier Haagen Thorne.

Tidligere foregikk operasjoner ved at kirurgene måtte skjære mer i huden. Det ga åpne sår, som igjen førte til at pasientene ofte hadde smerter i mange dager etterpå.

– Nå sys hemoroidene innenfra på en måte som gir lite smerter og plager. Dermed er dette blitt en dagkirurgisk operasjon, sier Thorne. Han forteller at blodårene som er årsak til hemoroidene strupes med en tråd som hindrer at plagene vender tilbake.

– Dette fører til bedre resultater, og risikoen for smitte og komplikasjoner er mye mindre, sier Thorne.