HELSENORGE

Flere ansatte ved sykehuset må i karantene

Det er påvist covid-19 hos to innlagte pasienter ved sykehuset. Pasientene har ikke hatt kontakt med andre pasienter. Foreløpig er 29 ansatte satt i karantene.

Pasientene ble testet fordi de hadde symtomer. Disse viste seg å være positive.
Pasientene har vært innl​agt siden onsdag kveld.

Det har pågått smittesporing i hele natt, og ansatte ved ulike avdelinger er satt i karantene. Det blir utført nødvendig renhold og videre smittesporing.

Pasientenes hjemkommune er varslet.