HELSENORGE

Flere blir operert i Porsgrunn

Det er økt aktivitet ved sykehuset i Porsgrunn. Sykehuset har begynt å operere på fredager igjen, og det er flere som får behandling på ettermiddag og kveldstid. Det betyr kortere ventetider for pasienter som trenger operasjon.

–Her jobbes det knallhardt. Det er pasientfokuset som gjelder for de ansatte, og de strekker seg langt for å unngå for lange ventetider, sier seksjonsleder Trine Bjørnstad. Hun gleder seg over at ventelistene, som begynte å fylle seg opp i forbindelse med koronapandemien, blir kortere og kortere.

Ved sykehuset i Porsgrunn har de begynte med dagkirurgi på fredager igjen. Det gjelder ortopedi, gynekologi og plastikkirurgi. I oktober gjennomførte sykehuset 56 ekstra operasjoner i disse fagene.
De ansatte tilbyr også ekstra poliklinikk på ettermiddag og om kvelden for flere pasientgrupper. Det gjelder blant annet ortopedi, plastikkirurgi, urologi og øre-nese-hals. Ekstrainnsatsen fører til at ventelistene blir kortere og at det blir færre fristbrudd. Antall fristbrudd ble redusert med 60 prosent fra september til oktober. 

– Noen ansatte jobber først poliklinikk på dagtid, og deretter jobber de kveldspoliklinikk fra klokka 16.00 til 20.30. Dette er noe vi gjør når vi ser at det er behov, sier Bjørnstad. Hun forteller at de ansatte er svært opptatt av pasientene sine.
– Vi er et flott team ved kirurgiske poliklinikker, og alle ønsker at ventetiden for pasientene våre ikke skal bli for lang, sier Bjørnstad.