HELSENORGE

Flere fødsler i Telemark

I fjor var det 1754 fødsler ved Sykehuset Telemark. Det er 166 flere enn året før. – Dette er en ønsket utvikling, og vi er veldig fornøyde med tallene, sier avdelingsleder Åse Kari Kringlåk.

Tallene betyr at Sykehuset Telemark hadde en økning i antall fødsler på 10,5 prosent i fjor. Det viser også at den negative trenden de to foregående årene er brutt. – Vi er svært glade for at flere kvinner føder hos oss, og dette er noe vi har jobbet for, sier Kringlåk.

I 2015 hadde sykehuset 1588 fødsler, og det er det laveste tallet som er registrert i Telemark. I 2014 var tallet 1690, mens tallet i 2013 var 1749.
– At vi nå nærmer oss 1800 fødsler igjen er bra, og det viser at mange kvinner er fornøyde med tilbudet ved Sykehuset Telemark, sier Åse Kari Kringlåk.

Hun forteller at de ansatte ved fødeavdelingen har jobbet bevisst med tilbudet til de fødende. – Vi har god kompetanse, vi følger den gravide tett opp, og vi prøver å skape trygghet fra graviditet til barsel, sier Kringlåk.