HELSENORGE

Flere operasjoner på Notodden

Notodden sykehus har økt den kirurgiske aktiviteten. Flere pasienter blir henvist til Notodden, og samarbeidet mellom sykehusene i Skien, Porsgrunn og Notodden har blitt mye tettere.

– Vi har hatt høy aktivitet i høst, og spesielt innen plastikkirurgi, sier avdelingsleder Ingunn Holtar Rønning. Hun har tro på økt aktivitet også framover, fordi sykehuset blant annet opererer mange pasienter med overflødig hud (postbariatri).

– Vi fungerer mer helhetlig som sykehus, sier Rønning.
Avdelingslederen trekker fram arbeidet med å få til mer dagkirurgi, og hun mener det er positivt at nyutdannede leger jobber både i Skien og på Notodden.

Sykehuset på Notodden hadde ansvaret for akuttkirurgi da Sykehuset Telemark var i beredskap under koronapandemien tidligere i år. Avdelingsleder Torhild Fredheim mener at det også har bidratt til høyere aktivitet på Notodden.