Flere overlever hjerteinfarkt i Telemark

Det er langt flere som overlever hjerteinfarkt i Telemark enn tidligere. I 2011 kom sykehuset dårlig på en nasjonal måling om dødelighet, men nå er resultatene mye bedre.

– Telemarkinger kan føle seg trygge på den behandlingen de får ved Sykehuset Telemark, og vi er fullt på høyde med andre sykehus, sier kardiolog og overlege Jacob Thalamus. Han viser til god diagnostikk, rask start av behandling, og et meget godt samarbeid med Sørlandet Sykehus i Arendal.

– Pasientene får dessuten systematisk oppfølging etter innleggelse og samtaler med spesialsykepleiere på hjertepoliklinikken. Det sikrer at vi kommer i mål med den medikamentelle behandling, sier Thalamus.

Jacob Thalamus er glad for at tallene fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bekrefter en betydelig forbedring fra 2011. Han mener at systematisk og kontinuerlig kvalitetsarbeid i hele fagmiljøet har ført til at stadig flere overlever hjerteinfarkt i Telemark.

Da det kom nye europeiske retningslinjer for beste standardbehandling i 2011, var Sykehuset Telemark det første norske sykehuset som tok i bruk disse. – Vi kom også tidlig i gang med bruk av effektiv blodfortynnende medisin, og vi endret metode for å stille en mer sikker diagnose, sier Thalamus.