HELSENORGE

Forbereder utbyggingen i Skien

Forberedelsene til sykehusutbyggingen i Skien fortsetter, selv om forprosjektet ikke starter før januar neste år. Styret ved sykehuset har sagt ja til å bruke 3,9 millioner kroner til nødvendige aktiviteter før forprosjektet starter.

Aktivitetene skal gjennomføres for å sikre at det ikke oppstår unødvendige forsinkelser.

Det skal blant annet utarbeides kontraktstrategier og modeller for de ulike delprosjektene. I tillegg skal grunnforholdene sjekkes, og en 3D-modell av strålebunkerne skal gjennomgås med brukerne. 
Det skal også gjennomføres noen flytsimuleringer for å vurdere om de tre planlagte heisene er tilstrekkelig for å avvikle trafikken i det nye sengebygget. 

Konseptrapporten ble godkjent av styret i Helse Sør-Øst i november.
Budsjettrammen for utbyggingen er på nesten 1,1 milliard kroner.

Byggestart er planlagt til første kvartal i 2023.

Det er meningen at strålebygg og kreftsenter skal være ferdig fjerde kvartal 2024. 
Bygging av et utvidet akuttsenter skal være ferdig andre kvartal 2024.
Hvis alt går etter planen, skal det nye sengebygget stå ferdig i tredje kvartal 2026.