HELSENORGE

Først i landet med fullskala renseanlegg

Sykehuset Telemark ønsker å bli enda mer miljøvennlig. Sammen med miljøteknologiselskapet Sustaintech etablererer sykehuset et renseanlegg som skal hindre spredning av legemiddelrester og antibiotikaresistente bakterier.

Anlegget vil stå klart på sykehusområdet til høsten.
– Målet er å hindre utslipp av legemiddelrester og resistente bakterier, sier utviklingsdirektør Annette Fure.
 
Hun håper at forskningsprosjektet vil gi svar på hvor mye sykehuset slipper ut av medisinrester og antibiotikaresistente bakterier, og hvorvidt det er variasjoner i løpet av året. Hun tror ikke at sykehuset er noe verre enn andre sykehus, men synes det er fint å få være med å utvikle en teknologi som kan betyr mye for miljøet også andre steder i verden.
– Vi er et grønt sykehus, og det er fint å kunne ta et enda større miljøansvar, sier Fure.
 
Hun sier at sykehuset har jobbet målrettet i flere år for å begrense bruken av antibiotika, og at dette er et supplerende tiltak for å stanse spredning av resistente bakterier. Antibiotikaresistens er en stor trussel for helsen vår, og hvis antibiotika ikke lenger virker mot infeksjoner, risikerer vi en framtid uten effektive medisiner.
 
Renseanlegget vil fungere som et lite prosessanlegg. – Vi har satt sammen teknologi på en ny måte for å kunne rense utslippsvann for miljøgifter og bakterier, sier daglig leder i Sustaintech Trond Ingebretsen. Han forteller at de foreløpige testene av teknologien gir grunn til optimisme.
– Vi klarer å rense vannet slik at så godt som alle antibiotikaresistente bakterier drepes og ødelegges, sier Ingebretsen. Han håper at teknologien etter hvert kan brukes på sykehus, sykehjem og andre helseinstitusjoner.
– Prosjektet har både et folkehelseperspektiv og et miljøperspektiv. Selv om Norge ikke er blant de verste i klassen, kan teknologien vi utvikler få stor betydning globalt, sier Ingebretsen.
 
Prosjektet har fått støtte fra Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark.
Sykehuset Telemark og Sustaintech samarbeider med Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo Universitetssykehus og Trosvik Maritime om å teste teknologien.