HELSENORGE

Fortsatt besøks- og adgangskontroll

Sykehuset Telemark vil fortsatt ha besøks- og adgangskontroll framover. Selv om det er mindre smitte i samfunnet enn tidligere, og selv om flere er vaksinert, er det viktig for sykehuset å redusere risikoen for at pasienter og ansatte blir smittet.

De siste ukene har sykehuset åpnet noe mer opp for besøk, men det betyr ikke at det er «fritt fram» for alle. Det er fortsatt besøkskontroll, og alle som vil besøke pasienter må fremdeles ha avtale med avdelingen. Det er primært nærmeste pårørende som kan komme på besøk.

Sykehuset har hatt økt pågang av besøkende den siste tiden, og ofte er det flere som ønsker å komme på besøk til samme pasient samtidig. Det utfordrer smittevernet, og det kan være vanskelige å håndtere på de ulike avdelingene.
Vi henstiller derfor alle til å vurdere viktigheten av å komme på besøk.

​Hvis det er viktig å besøke noen på sykehuset, forutsetter vi at besøkende 

  • ikke har symptomer på luftveisinfeksjon
  • ikke har mistenkt eller påvist covid-19-sykdom
  • ikke er i karantene eller ventekarantene

Dersom du bor sammen med noen som er i karantene eller noen som venter på et prøvesvar, skal du informere oss om det. 

Vi vil fortsatt registrere alle besøkende. Det gjør vi dersom det skulle bli behov for smittesporing.​