HELSENORGE

Fortsatt restriksjoner på sykehuset

Fra og med mandag 30. august opphører adgangskontrollen ved Sykehuset Telemark. Avviklingen betyr ikke at alle kan komme inn på sykehuset, og det vil fortsatt være omfattende smitteverntiltak.

Sykehuset Telemark vil ikke ha personlig adgangskontroll ved hovedinngangene i Skien, Porsgrunn og på Notodden fra og med neste uke. Avviklingen av adgangskontrollører er et ledd i normaliseringen av samfunnet, og dette er koordinert med de andre sykehusene i Helse Sør-Øst.

Det vil fortsatt være behov for smitteverntiltak på sykehuset. Vi opprettholder derfor rutinene for avstand, hygiene, screening og besøksregistrering.
 
Vi oppfordrer pasienter og pårørende om å begrense besøk.
 
Sykehuset har oppdatert informasjon om hvilke regler som gjelder.