HELSENORGE

Fortsatt strenge smitteverntiltak

Sykehuset Telemark vil fremdeles ha strenge smitteverntiltak i tiden framover. Målet er å redusere risiko for smitte blant pasienter, pårørende og ansatte. Samtidig går sykehuset fra grønn beredskap til mer normal drift.

– Vi er godt forberedt på å håndtere covid-19-pandemien framover og vi har gode rutiner på plass, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning. Han mener at dagens situasjon med strenge smitteverntiltak kommer til å være «normalen» i lang tid framover, og at sykehuset derfor ikke trenger å være i beredskap for å ta pandemien på alvor.

Sykehuset Telemark vil fortsatt ha adgangs- og besøkskontroll, og det stilles blant annet krav om å holde avstand og ha god håndhygiene.

– Vi vil vurdere beredskapsnivået fortløpende, og hvis situasjonen endrer seg, skal vi ha lav terskel før vi går i beredskap igjen, sier Rønning.