HELSENORGE

Fortsatt tiltak ved sykehuset

Selv store deler av samfunnet er gjenåpnet etter pandemien, er det fortsatt smitteverntiltak på sykehuset.

​Det er fremdeles viktig å redusere risikoen for covid-19-smitte internt på sykehuset.
I tillegg er det viktig at vi begrenser smitten av andre kjente virussykdommer.
 
Vi  jobber med å justere noen av tiltakene, men inntil videre gjelder de reglene som er kommunisert på nettsidene våre.