HELSENORGE

Fysisk aktivitet gir god hjertekvalitet

Hjertepoliklinikken ved Sykehuset Telemark har langt bedre resultater enn tidligere. Det skyldes blant annet at pasientene blir oppfordret til å gå og holde seg i aktivitet.
​– Her har våre flinke spesialsykepleiere jobbet systematisk over tid for å forbedre resultatene. Jeg er stolt over det de har oppnådd, sier Nina Ruud. Hun er avdelingsleder for hjerte-, nyre- og hormonsykdommer.

Hjertesviktregisteret er opptatt av at pasienter skal følges opp med en gangtest. Pasientene skal gå seks minutter i korridoren, og resultatene blir sammenliknet fra gang til gang. 
– Det er moro å se at en pasient som klarte 400 skritt under første konsultasjon, øker til 600 under siste konsultasjon. Det viser at den fysiske kapasiteten har forbedret seg etter at de er stabilisert på hjertemedisiner, sier Ruud.
 
I 2019 hadde hjertepoliklinikken dårlige resultater, og de ansatte innså at de måtte gjøre noe. 
– Vi startet med å sette av mer tid til første konsultasjon, samt å oppfordre alle pasientene til å gjennomføre gangtesten hvis de klarer det. 
 
Nå tar 80 prosent av hjertesviktpasientene denne testen, og de blir oppfordret til å være fysisk aktive når de kommer hjem.
– Det er fint når pasientene blir stolte og glade for at de forbedrer testen. Da får de en viktig mestringsfølelse, sier hjertesykepleierne Gunn Marit Hauge og Jasmin Lorvik. 
 
Både hjertesykepleierne og avdelingslederen er invitert til en nasjonal hjertekonferanse for fortelle hvordan de har jobbet den siste tiden.