HELSENORGE

Generelt besøksforbud igjen ved Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark innfører igjen strenge regler for besøk. Det blir kun lagt til rette for besøk til kritisk syke og døende pasienter.

På grunn av smittesituasjonen innfører Sykehuset Telemark igjen et generelt besøksforbud.

– Dette er ett av flere tiltak vi gjennomfører for å sikre driften i tiden framover, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

​​Han forstår at dette er ekstra belastende for mange pasienter og pårørende i dagene før jul, men at dette er et helt nødvendige grep for å bevare kontroll over situasjonen.

Alle skal dessuten bruke munnbi​nd inne på sykehuset. 

Se også vår løpende oppdatering av tiltakene ved sykehuset​