HELSENORGE

Generelt besøksforbud ved sykehuset i Skien

Sykehuset Telemark innfører strenge regler for besøk. Det blir kun lagt til rette for besøk til kritisk syke og døende pasienter.

På grunn av smittesituasjonen i Telemark innfører Sykehuset Telemark et generelt besøksforbud inn til videre. – Dette er ett av flere tiltak vi gjennomfører for å sikre driften i tiden framover, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

For inneliggende pasienter blir det heller ikke tillatt med permisjoner, og pasienter skal ikke flyttes til andre avdelinger med mindre det er helt nødvendig.

Han forstår at dette er ekstra belastende for mange pasienter og pårørende i dagene før jul, men at dette er et helt nødvendige grep for å bevare kontroll over situasjonen.

Den siste uka har sykehuset hatt utbrudd av covid-19 ved en medisinsk sengepost og gastrokirurgisk sengepost. Flere ansatte og pasienter har fått påvist smitte.
– Dette er en krevende situasjon, og det er ekstra krevende fordi vi opplever at flere er smittet uten at de har symptomer, og det er vanskelig å vite hvem som kan være smittet, sier Rønning.

Han mener at alle må tenke at kollegaer og pasienter kan være smittet, og at det er nødvendig å holde mest mulig avstand og forholde seg til smittevernrutiner. Ansatte skal også bruke munnbind og annet smittevernutstyr når det ikke er mulig å holde avstand.

Sykehuset har redusert aktivitet fra og med mandag, og det blir fortløpende vurdert om aktiviteten skal reduseres ytterligere. Andre tiltak blir også vurdert.

– Mange ansatte er i karantene, og vi må prøve å redusere dette tallet inn mot jul, sier Rønning. 

Lørdag 19. desember er det 148 ansatte som er i karantene.
Sykehuset har 11 innlagte pasienter.