Helsenorge

God oppfølging av covid-19-pasienter

Alvorlig syke covid-19-pasienter får ofte følgeskader. De skal få god oppfølging og hjelp av Sykehuset Telemark. – Vi har en plan for tverrfaglig rehabilitering. Den starter på intensivavdelingen og følges opp i kommunen etter utskriving, sier avdelingsleder Caroline Torskog.

– Sykehuset Telemark opprettet allerede i 2011 et tverrfaglig team som tilbyr tidligrehabilitering til alvorlig syke pasienter. Kartlegging og behandling starter allerede mens pasienten er under intensivbehandling, sier Torskog.

Hun sier at dette tilbudet egner seg godt for covid-19-pasienter som har fått ulike former for funksjonstap som følge av viruset. Svelgproblemer, lammelser, utfordringer med språk og kognitiv forvirring kan ramme pasienter som har vært innlagt med alvorlig utfall av covid-19.

Det tverrfaglige teamet består av sykepleiere, ergo- og fysioterapeuter, rehabiliteringsleger, ernæringsfysiologer, sosionom og logoped. Teamet skreddersyr en plan den enkelte pasientens behov. Dette skjer allerede når pasienten er på intensivavdelingen.

Målet er at pasientene så raskt som mulig skal få tilbake evnen å klare seg selv, dersom det er mulig.