God oversikt over nødvendige varer

Det har vært mye oppmerksomhet og bekymring rundt lagrene av smittevernutstyr og annet viktig forbruksmateriell. Sykehuset har god oversikt over varelageret  og behovet framover. 

Sykehuset har utarbeidet et godt system for planlegging, og hvilke behov det er for ulike varer. Systemet viser forbruket av varer ut fra ulike scenarioer, og hvilke varer det er mest kritisk for.

– Dette gjør det enklere å styre og planlegge, sier klinikksjef for service og systemledelse, Elin Skei. Hun forteller at det fortsatt er viktig at ansatte er bevisste på bruk av varer og materiell.

Sykehuset jobber aktivt for å skaffe tilstrekkelig med varer, og dette arbeidet skjer i tett samarbeid med Helse Sør-Øst og Sykehusinnkjøp.

Sentrallageret holder åpent gjennom hele påsken, og det blir tilførsel av varer på sykehuset også de nærmeste dagene.