Gode resultater for pakkeforløp kreft i Telemark

I 2021 ble 75 prosent av alle pakkeforløp for utredning av kreft gjennomført innenfor standard forløpstid ved Sykehuset Telemark. På flere kreftområder er sykehuset blant de beste i Helse Sør-Øst.

Publisert 11.02.2022
En gruppe mennesker i hvite labfrakker som står i et rom
Overlege BDS Anne-Lina Romsås Fjellhøy, overlege plastikkirurgi Tone Myrland, kreftsykepleier Maria Elaine Gøytil, kreftsykepleier Jorun Øverland Sortedal, overlege endomamma Andromeda Lauzike

​Det er et mål at minst 70 prosent av pasienter som utredes for kreft skal få gjennomført utredningen innen standard forløpstid. Hensikten med pakkeforløpene er å standardisere utredningene og at pasienter ikke skal oppleve unødvendige forsinkelser i utredning, diagnostikk og behandling. 

– Sykehusene har gjort en god jobb med pakkeforløpene i 2021 og har prioritert utredning og behandling av pasienter med alvorlig sykdom gjennom hele pandemien, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich. 

Pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid

​​​Helseforetak/sykehus​

​Andel

​Sykehuset Vestfold

​​77

​Oslo universitetssykehus

​75

​Sykehuset Telemark

75

​Sykehuset Innlandet

​74

​Sørlandet sykehus

​72

​Sykehuset Østfold

​72

På flere kreftområder er Sykehuset Telemark blant de beste på pakkeforløp, og for føflekkreft har sykehuset de beste resultatene i Helse Sør-Øst. Hele 96 prosent av pasientene som får føflekkreft gjennomfører innenfor standard forløpstid.

Pakkeforløp brystkreft

​Helseforetak/s​ykehus

​Andel

​Sykehuset Innlandet

​90

​Sykehuset Telemark

​86

​Sykehuset Østfold

​86

​Sykehuset i Vestfold 

84​​Pakkeforløp føflekkreft

Helseforetak/​syk​ehus​

​Andel

​Sykehuset Telemark

​96

​Oslo universitetssykehus

​95

​Sørlandet sykehus

​93

​Sykehuset Østfold

​92​


Pakkeforløp tykk- og endetarmskreft

​​Helse​foretak/sykehus

​Andel

​Sørlandet sykehus​​

​91

​Diakonhjemmet Sykehus

​83

​Sykehuset Innlandet

​78

​Sykehuset Telemark

​72​

​​

For 18 av 26 forløp ligger Helse Sør-Øst over den nasjonale målsettingen på 70 prosent i 2021. 

– Nå blir det viktig for sykehusene å arbeide godt og systematisk med å forbedre de forløpene vi ennå ikke er gode nok på, som for eksempel lungekreft, lymfekreft, prostatakreft, sier Frich. 

Sykehuset Telemark har jobbet systematisk med bla prostatakreft og totalt for 2021 ble 69 prosent behandlet innen standard forløpstid. Utviklingen er god og de siste seks månedene har andelen økt til 73 prosent.

Det regionale innsatsteamet for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring skal bidra til erfaringsdeling og læring for å forbedre forløpene og redusere uønsket variasjon. Innsatsteamet har representanter fra alle helseforetak og sykehus med opptaksområde og ledes av Helse Sør-Øst RHF. 

I 2022 er pakkeforløp hjem for kreftpasienter et nytt innsatsområde.  

– Målet med pakkeforløp hjem er bidra til bedre forløp fra spesialisthelsetjenesten til videre oppfølging av fastlege og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Her ligger det en felles oppgave for sykehusene og kommunene om å styrke samarbeidet slik at pasientene opplever sømløse overganger, sier Frich.

avdelingsleder ved avdeling for kreft og blodsykdommer Anne Augestad Larsen

avdelingsleder ved avdeling for kreft og blodsykdommer, Anne Augestad Larsen

​– Vi har et svært godt utgangspunkt for pakkeforløp hjem, da vi har et godt etablert nettverk av kontaktsykepleiere i alle kommuner i Telemark. Nettverket organiseres fra sykehusets palliative enhet. Her deltar sykepleiere fra sykehus, hjemmetjeneste og sykehjemmene, sier avdelingsleder ved avdeling for kreft og blodsykdommer Anne Augestad Larsen.
Hun er svært godt fornøyd med arbeidet som gjøres rundt pakkeforløp kreft ved sykehuset Telemark, og sier det er svært gledelig at dette også gjenspeiles i gode resultater.