Helsenorge

Godt samarbeid med helsesykepleiere

Helsesykepleierne spiller en viktig rolle når barn og unge har foreldre som blir psykisk syke. Derfor har Sykehuset Telemark fått et nært samarbeid med helsesykepleierne i fylket. Nå ønsker andre sykehus å kopiere arbeidsmåten som er utviklet i Telemark.

Forskning viser at barn og ungdom ofte føler seg oversett når foreldrene sliter med psykisk sykdom eller rus. Mange får ikke den hjelpen de trenger, og det kan få alvorlige følger for de unge.

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) ved Sykehuset Telemark har utviklet og praktisert et nært samarbeid med helsesykepleierne i kommunene siden 2016. Behandlerne eller helsesekretæren ved DPS-ene skal blant annet spørre mor eller far om samtykke til å informere helsesykepleier når barn blir pårørende. Da kan helsesykepleier holde et ekstra øye med barnet og vurdere oppfølging.

Det flere DPS-er andre steder i landet som ønsker å ta i bruk denne samarbeidsmodellen, og nylig ble den adoptert av Jæren DPS.
– Det er hyggelig at flere kan dra nytte av de gode erfaringene vi har hatt, sier Ruth Ripegutu. Hun er koordinator for barn- og pårørendearbeidet ved DPS Nedre Telemark.

Det er også meningen at andre avdelinger ved Sykehuset Telemark skal ta i bruk samarbeidsmodellen.