Gradvis oppstart av mammografitilbud

Mammografiprogrammet har vært stengt siden midten av mars på grunn av koronapandemien. Sykehuset Telemark vil gradvis åpne screeningtilbudet igjen fra og med uke 22. Målet er å gi time til mange av dem som fikk avlyst avtalen sin.

Som ved flere andre sykehus, vil tilbudet være noe redusert på grunn av smitteverntiltak. Men alle som har fått avlyst avtalen som følge av stansen, vil i løpet av våren og høsten få tilbud om ny time. Deretter vil de neste som står for tur få invitasjon.

Alle som får innkalling blir bedt om å møte presis. På den måten unngår vi at mange samler seg i ventesonene.

Det er ikke sikkert at sykehuset klarer å bytte time, men kvinner som ikke kan møte, blir bedt om å melde ifra slik at dette kan bli vurdert.

Det er ingen som skal miste screeningundersøkelsen på grunn av stansen.