Gratis parkering i november

Ved sykehusene i Skien og Porsgrunn blir det gratis å parkere for pasienter og pårørende i november. Sykehuset har sagt opp avtalen med selskapet som har driftet parkeringsautomatene, og disse vil derfor bli fjernet fra og med 1. november.

Sykehuset Telemark skal inngå avtale med et annet parkeringsselskap, og målet er å få på nye skilt og automater i begynnelsen av desember.

Gratis parkering gjelder kun for pasienter og andre besøkende, og ikke for ansatte.