HELSENORGE

Grunnarbeider for strålesenter i gang

Forberedelsene til å bygge nytt strålesenter i Skien blir nå mer konkret. Fra mandag 13. september til og med tirsdag 14. september skal det slås to prøvepeler 40 meter ned i grunnen. 

borerigg for grunnarbeider for strålesenteret

​​​Arbeidet gjøres for å undersøke grunnforholdene, før utbyggingen starter.

– Som en forberedelse til bygging av strålesenter skal vi gjennomføre prøvepeling i parken mellom Moflata og kapellet i uke 37. Den mest støyende virksomheten vil ha en varighet på to dager. Men en må påregne noe støy også i forbindelse med tilrigging, sier Einar Ramsli prosjektleder for Utbygging Somatikk Skien.

Arbeidet som skal utføres handler om at to betongpeler skal slås ca 40 meter ned i grunnen. Det arbeidet gjøres med en såkalt pelerigg der ett tungt lodd slippes ned på en pele. På den måten drives pelen gradvis ned i grunnen.

​Dette gjøres for å undersøke grunnen under de to strålebunkerne. Basert på resultatene, vil man vite hvor mange peler som trengs for å bære strålebunkerne- og hvor dypt ned i grunnen de må settes. Hvis alt går på skinner skal byggingen av et nytt strålesenter og ombygging av det nye kreftsenteret starte i første kvartal 2023. Går alt etter planen skal det nye strålesenteret, og et ombygget kreftsenter, stå ferdig i januar 2025.