HELSENORGE

Håper på mange nye svar

I disse dager mottar 40.000 telemarkinger et spørreskjema om luftveisplager, fysisk aktivitet og andre forhold som avgjør for folks helse. Dette er del to av Telemarkstudien, og forskerne håper at mange vil svare på undersøkelsen. – De som svarer vil bidra med viktig kunnskap, sier forskningsleder Anne Kristin Møller Fell.

Kroniske luftveissykdommer er den tredje største dødsårsaken i den vestlige verden, og det er langt flere som får astma og kols i dag enn for 40 år siden.
– Det er mangel på kunnskap om hvilke faktorer som kan gi eller forverre luftveissykdom, og denne kunnskapen er nødvendig for å oppnå bedre behandling og mer effektiv forebygging, sier forskningsleder og overlege ved Sykehuset Telemark, Anne Kristin Møller Fell.

Telemarkstudien er den største i sitt slag i Norge, og det er den første helseundersøkelsen som kartlegger luftveissykdom og påvirkning over tid blant voksne i Telemark.
– Mange spørsmål om telemarkingenes helse er fortsatt ubesvart, og vi tror at den andre delen av Telemarkstudien vil gi oss viktige svar hvis mange nok deltar.

Den første delen av undersøkelsen ble sendt ut til 50.000 telemarkinger mellom 16 og 50 år i 2013. De som svarte på den får nå et nytt spørreskjema.
– I tillegg inviterer vi de som er født mellom 1963 og 1997, og som ikke fikk spørreskjema i 2013 til å delta, sier Møller Fell.

Hun forteller også at personer med diagnostisert astma og en kontrollgruppe vil bli invitert til å delta i en studie med mer detaljert testing, som pusteprøver og blodprøver. Denne studien vil pågå fra høsten 2018 til høsten 2019.

Den første delen av Telemarkstudien ga ny kunnskap om årsaker til luftveisplager og kronisk luftveissykdom, og resultatene skapte både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

– Vi fant blant annet ut at enkelte yrkesgrupper er mer utsatt enn andre, vi så at mugg og fuktskader utgjør en stor risiko, og vi fant ut at mange fortsatt sliter med passiv røyking, sier Møller Fell.

Det er avdeling for arbeidsmedisin ved Sykehuset Telemark som er ansvarlig for Telemarkstudien, men den samarbeider med en rekke andre aktører. Dette er blant andre Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Sykehuset i Vestfold, Sahlgrenska Universitetssjukehus Folkehelseinstituttet, Norsk Institutt for Luftforskning, Göteborgs Universitet, The National Institute for Occupational Safety and Health (USA), og University of California San Francisco (USA).

Studien er finansiert av Sykehuset Telemark og Norges astma og allergiforbund.