Helseministeren på besøk

Helseministeren tok turen til Sykehuset Telemark for å få innspill om hvordan den offentlige helsetjenesten kan styrkes når fritt behandlingsvalg-ordningen opphører.

Publisert 29.06.2022
Sist oppdatert 11.01.2023
Helseministeren Ingvild Kjerkhol hilser på direktør Tom Helge Rønning og ordfører i Skien, Hedda Foss Five
Helseministeren Ingvild Kjerkhol hilser på direktør Tom Helge Rønning og ordfører i Skien, Hedda Foss Five

​​Sykehuset Telemark fikk besøk av helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i dag, onsdag 29. juni. Ministeren ønsket innspill fra sykehuset om hvordan den offentlige helsetjenesten kan styrkes når fritt behandlingsvalg etter planen opphører til neste år. 

Glad for avviklingen

Administrerende direktør Tom Helge Rønning innledet møtet med å dele sine tanker om fritt behandlingsval-ordningen. Sykehusdirektøren mener ordningen tapper den offentlige helsetjenesten for ressurser og personell. 
- Jeg er glad for at regjeringen har valgt å avvikle denne ordningen fordi jeg mener den er ødeleggende. Vi behandler cirka 7.000 pasienter årlig. I 2021 ble 107 pasienter behandlet innenfor denne ordningen. Det kostet 38 millioner kroner. Det tallet er nokså talende, sa Rønning innledningsvis før han presenterete noen av sykehusets planer for å styrke den offentlige helsetjenesten. 

Styrke tilbudet til barn og unge

- Vi har tenkt å bruke vår andel av de 700 millionene som regjeringen økte helsebudsjettet med til å styrke tilbudet for barn og unge innen psykisk helse. Det skal vi gjøre ved å etabler et BUP-hus, fortsatte direktøren og viste til den nylig vedtatte beslutningen om å samle barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) under samme tak i Statens Hus i Skien. ​

- Ved å samle tilbudet på denne måten håper vi å få til mer solide fagmiljøer. Det er utfordrende å få rekruttert nok spesialister, og vi tror at et stort fagmiljø kan være et trekkplaster, utdypet klinikksjef Anne Kjendalen ved Barne- og ungdomsklinikken. 

Betraktelig økning

Det har vært en  betraktelig økning i antall henvendelser som gjelder barn og unge innen psykisk helse de siste to årene. Dette er en trend som ikke er unik for Sykehuset Telemark, men som gjelder hele landet. 

- Mye av den økningen som vi ser nå har vi behov for å forstå. Hva er det som skjer med ungdomsgenerasjonen nå, det må vi analysere, kommenterte Kjerkol som tidligere på dagen var i Seljord. Der sto Samhandling og fastlegesituasjonen, samt Akuttkjeden Telemark på agendaen. Sistnevnte var også tema under møtet i Skien hvor sykehuset la fram sine erfaringer med akuttkjeden som samhandlingsarena.