Helsenorge

Henviser flere til Notodden

De siste månedene har Sykehuset Telemark henvist flere pasienter til Notodden. – Dette fører til økt aktivitet, og det er et ledd i styrkingen av lokalsykehuset, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Sykehuset Telemark ønsker å utnytte kompetansen og ressursene på Notodden enda bedre.
– Det er avgjørende å øke aktiviteten slik at sykehuset blir enda mer attraktivt for pasienter og ansatte, sier Rønning.

De siste månedene har sykehuset henvist om lag 20 pasienter i uka fra Skien til Notodden. De aller fleste takker ja til tilbudet, og derfor vil sykehuset utvide antall henvisninger framover.
– Vi ser at vi kan behandle flere pasienter, og det er fint at vi kan utnytte de samlede ressursene våre på en bedre måte, sier leder for kirurgisk avdeling på Notodden, Heidi Knarrum. Hun forteller at pasientene er godt fornøyd når de blir henvist til Notodden.

Tom Helge Rønning mener at økt aktivitet bidrar til å styrke kvaliteten ytterligere, og at dette også er viktig for å sikre framtidig rekruttering.