Hjelp ambulansen med å komme frem

Låste bommer kan forsinke ambulansen når det haster ved ulykke eller sykdom. – På mange private veier settes det opp bommer, men hvis vi får tilgang til bommene, kan det spare verdifull tid, sier ambulansesjef i Telemark, Knut Inge Brekka Skoland.

– Det finnes tekniske løsninger som gir ambulansene tilgang til de telefonstyrte bommene. Derfor ønsker vi at velforeninger og andre private som setter opp bommer, fyller ut et skjema og sender oss, slik at vi får registrert det, sier Skoland.

Når bestefar faller om på hytta, vil vi at ambulansen kommer frem så fort som mulig. Ambulansene kan kjøre ned eller klippe bommen i nødstilfeller, men dette koster både tid og penger.
– Dette er selvsagt ikke ønskelig. Det beste er at vi får tilgang fra dem som setter opp bommene, sier ambulansesjefen.

AMK-sentralen har ingen fullverdig oversikt over hvilke bommer som finnes i Telemark og Vestfold, men tror det er flere hundre private bommer i området.
– Vi er avhengige av at bomeier sender inn informasjon. Da legges bommen inn i kartverket, vi ser bommen på kartene våre og vi kan åpne dem, sier Skoland. Han ønsker derfor at eierne fyller ut dette skjemaet.

– Det er lett å melde fra til oss. Bare fyll ut skjemaet og send det inn til ambulanse@siv.no.