HELSENORGE

Hjelper eldre med angst og depresjon

Miljøterapi har god effekt på eldre pasienter med angst og depresjon. Det viser en studie som ansatte ved alderspsykiatriske sengepost har bidratt til. Studien er publisert i Nordic Journal of Psychiatry.

Miljøbehandling for pasienter i alderspyskiatriske sengeposter er lite beskrevet i forskning og faglitteratur tidligere. – Vår studie viser hvor viktig miljøbehandlingen er når den virker sammen med den medisinske og psykologiske behandlingen, sier førsteforfatter Marit Nåvik. Hun er prosjektleder for alderspsykiatrisk forskningsnettverk i Telemark og Vestfold.

Nåvik tror at studien kan ha overføringsverdi til sykehjem, hjemmetjenester og undervisning. Sammen med overlege Ulrike Sagen og professor Solveig Hauge fra Universitetet i Sørøst-Norge har hun intervjuet 21 ansatte ved den alderspsykiatriske sengeposten i Skien.

– Personalet beskrev miljøbehandlingen som bevisst samhandling og kommunikasjon 24 timer i døgnet. Her observerer de og søker etter informasjon i pasientens historie, som kan si noe om funksjonsnivå, ressurser, utfordringer og hvilken behandlingstilnærminger som kan være nyttige, sier Nåvik.

Miljøterapeutiske tiltak og daglige gjøremål benyttes aktivt for å utfordre pasienten til å jobbe med det som er vanskelig, for å redusere angst og depresjon, endre fokus, utforske utfordringer og mestringsstrategier. Tiltak og effekt blir vurdert og tilpasset fortløpende.

Studien fra Telemark er publisert i Nordic Journal of Psychiatry.