Hjemmetjenesten får akuttsekker

Hjemmetjenesten i Tinn, Notodden og Porsgrunn blir nå utstyrt med akuttsekker.  Da blir det enklere for de ansatte i kommunene å måle blodtrykk og registrere andre viktige pasientopplysninger.

 

– De ansatte i hjemmetjenesten spiller en sentral rolle i den akutte helsetjenesten, og det er viktig at de har det utstyret de trenger for å gjøre en god jobb, sier leder for akuttkjedeprosjektet i Telemark, Kine Jordbakke.

Hun forteller at det ofte er de ansatte i kommunene som møter pasientene først, og at det derfor er vesentlig at de har nødvendig måleutstyr. – Jo flere opplysninger vi har om pasientene på et tidlig tidspunkt, jo lettere er det å stille riktig diagnoser og gi god behandling, sier Jordbakke.

I Telemark er det et eget akuttkjedeprosjekt, og målet er å gjøre den akutte helsetjenesten enda bedre. Det betyr blant annet at pasientene skal slippe unødvendig venting, oppleve god kommunikasjon og unngå at helsepersonell gjør mye dobbeltarbeid.

Akuttkjedeprosjektet drives i tett samarbeid mellom Sykehuset Telemark, ambulansetjenesten, AMK, legevakter, fastleger, kommuner og andre aktører. – For å få til en god akutt helsetjeneste for pasientene, er vi avhengig av et godt samarbeid, sier Jordbakke.

Tinn, Notodden og Porsgrunn er forsøkskommuner i prosjektet, og disse kommunene skal nå teste ut nye rutiner og måter å jobbe på sammen med Sykehuset Telemark. – Vi er utrolig glad for at disse tre kommunene har sagt at til å bli med på dette arbeidet. De har et stort engasjement for å styrke den akutte helsetjenesten, sier Jordbakke.

Ett av målene med akuttkjedeprosjektet er å standardisere flere pasientflyter. – Målet er å redusere forskjellene og øke forutsigbarheten for alle som jobber i den akutte helsetjenesten, sier Jordbakke.

Akuttsekkene blir sponset av Sykehuset Telemark.