HELSENORGE

Høysesong for influensa

De siste dagene har Sykehuset Telemark mottatt svært mange pasienter som er smittet av influensa. Pasienter som får påvist slik positiv prøve blir rutinemessig isolert. 

Mange pasienter har influensa
Så langt det er faglig forsvarlig, vil vi unngå å legge inn pasienter med influensa eller omgangssyke.

Når pasienter med slik smitte må innlegges, vil det være praktisk å isolere flere pasienter sammen. Både på medisin 2 og medisin 3 har vi derfor muligheten til å samisolere smittede pasienter på to- eller firemannsrom.
 
Samtidig vil vi minne alle som skal besøke pasienter på sykehuset om at de unngår dette hvis de selv har tegn på pågående luftveisinfeksjon og feber. Besøkende skal heller ikke oppsøke sykehuset hvis det er mindre enn 48 timer siden de har gjennomgått omgangssyke.
 
Pårørende som er i tvil skal konferere med pleiepersonalet på posten før de besøker pasienten.