HELSENORGE

Hva må forflytningshemmede gjøre nå?

Sykehuset Telemark innfører ny parkeringsløsning i Skien fra torsdag 1. juli. Da må forflytningshemmede sørge for å få registrert bilen sin.

​Fra 1. juli blir all inn- og utkjøring på sykehusets områder registrert av et kamera, men dette kameraet registrerer bare nummeret på bilen. Det registrerer derfor ikke eventuelle HC-bevis.

Det betyr at alle med parkeringstillatelse for forflytningshemmede må få registrert bilen sin for å få fritak for avgift. Dette gjøres ved å vise fram HC-bevis.

Dette ser vi helst at du gjør i hovedekspedisjonen på sykehuset.
Hvis det blir tungvint og vanskelig å oppsøke hovedekspedisjonen, kan du kontakte ekspedisjonen der behandlingen foregår.

Du trenger ikke å registrere deg hver gang du er på sykehuset. Bilen vil være «hvitelistet» i inntil to år etter registrering.