HELSENORGE

Hva mener du om behandlingen?

Vi har lansert nye brukerundersøkelser ved sykehuset. Vi oppfordre alle pasienter og pårørende om å benytte seg av disse for å gi oss tilbakemeldinger. 

Sykehuset ønsker tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende, og vi skal bruke disse tilbakemeldingene for å bli et enda bedre sykehus. Derfor oppfordre vi alle pasienter og pårørende om å svare på brukerundersøkelsene framover.

De nye undersøkelsene ligger på nettsidene våre, og adressen er som tidligere (sthf.no/dinmening).  Vi har også laget en synlig lenke til undersøkelsene fra forsiden på nettsidene.

Tidligere hadde vi én felles brukerundersøkelse ved sykehuset. Nå har vi laget tre undersøkelser.

Takk til alle som svarer!