HELSENORGE

Hva synes ansatte om håndteringen?

Nesten 1200 ansatte har sagt hva de mener om sykehusets håndtering av covid-19-pandemien. – Resultatene er nyttige, og jeg vil takke alle for engasjementet de har vist ved å svare, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning.

Undersøkelsen ble sendt ut før sommeren, og responsen fra ansatte har vært svært god. – Det er spesielt gledelig å se at så mange har lagt inn egne kommentarer, og at det har kommet inn svært mange forbedringsforslag, sier Rønning.

– De gode resultatene viser at sykehusets ansatte har jobbet svært godt i en krevende periode, sier Tom Helge Rønning.

Han forteller at svarene fra undersøkelsen vil brukes som grunnlag for en bredere evaluering av sykehusets håndtering av pandemien.

Ansatte ved sykehuset er mest fornøyd med:

  • Informasjonen fra myndighetene. (96 prosent)
  • Prosedyrene i kvalitetssystemet om bruk av smittevernsutstyr og retningslinjer (92 prosent)
  • Kompetanse til å håndtere situasjonen. (90 prosent)
  • Samhandling med AMK og ambulanse. (89 prosent)
  • Pasientene fikk god behandling og pleie i pandemiperioden. (88 prosent)

Ansatte er minst fornøyd med:

  • Kjennskap til sykehusets beredskapsplaner for pandemi da hendelsen oppsto. (54 prosent)
  • Rett utstyr til å håndtere situasjonen. (63 prosent)
  • Lab analyser: Svartid og prøvelogistikk. (67 prosent)
  • Informasjon om leveringssituasjon og mangler for smittevernsutstyr. (69 prosent)
  • Kapasiteten på test- og prøvetakingsutstyr. (71 prosent)