HELSENORGE

Hvordan var omsorgen for den døende?

Innbyggerne i Telemark kan være med å evaluere kvaliteten på omsorgen som gis til døende og deres pårørende. – Dette er en del av et internasjonalt forskningsprosjekt, og målet er å lære av pårørendes opplevelser og erfaringer under koronapandemien, sier overlege Ørnulf Paulsen.

Paulsen ønsker at så mange som mulig i Telemark vil delta i undersøkelsen. Personer som har opplevd at en nær slektning eller venn døde denne våren, blir invitert til å delta. – Vi inviterer alle pårørende til å svare, uansett hva deres slektning eller venn døde av, sier Paulsen.

Deltakerne blir bedt om å svare på et nettbasert spørreskjema om behandlingen og pleien som ble gitt de to siste levedagene, hvilken støtte den pårørende fikk, og hvordan personalet kommuniserte med de pårørende. Noen spørsmål er knyttet til situasjonen under covid-19-pandemien.
– Her har du muligheten til å fortelle oss hvordan du opplevde omsorgen, og hva som kunne vært bedre, sier Paulsen.

Forskningsprosjektet er en del av en internasjonal studie. Helse Bergen er forskningsansvarlig institusjon i Norge. Prosjektet er godkjent av regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.

 

Se flere nettsaker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF’s temaside