HELSENORGE

I bedre form med Pusterommet

Leif Evensen har brukt Pusterommet i ti år. Han får cellegift for tredje gang, og mener at treningen holder ham i god form. – Pusterommet er like viktig for den psykiske som den fysiske formen, sier Evensen. 

– Vi er en gjeng som kommer litt før vi skal trene. Det er veldig fint at vi kan få prate med andre i samme situasjon, sier 76-åringen. Med en åpen tone, humor og vilje til å lytte, får de mer ut av treningsøktene enn bedre fysisk helse.

Leif Evensen legger ikke skjul på at det er helsebot i «å herje litt» med hverandre. Godlynt spøk og latter bidrar positivt, synes Evensen. Det bekrefter treningskamerat Stein Henning Larsen.  De kan ikke få fullrost treningstilbudet, og ikke minst fysioterapeutene som to ganger i uka følger dem opp med individuelle råd om hvordan de kan trene trygt.

Ett år forsinket feirer Pusterommet 10 år. Siden oppstarten har mange  kreftpasienter hatt  nytte av tilbudet.
Pusterom-modellen ble startet av maratondronningen Grethe Waitz som selv fikk kreft. I samarbeid med Helle Aanesen startet hun Aktiv mot kreft som fikk midler blant annet fra Gjensidigestiftelsen til å etablere Pusterommet i Skien. Sykehuset Telemark ble det andre  sykehuset som fikk et slikt tilbud. I dag finnes det Pusterom ved 16 sykehus. 

I år er det 40 kvinner og 12 menn som benytter tilbudet, og de trener én til to ganger i uka. De yngste er i 20-årene og den eldste er over åtti år.
– Vi har fokus på det friske hos pasientene, og prøver å ta hensyn til den enkeltes dagsform. Vi ser etter det de mestrer, men vi presser ikke pasientene til å trene mer enn de selv ønsker, sier spesialfysioterapeut Nina Holthe Mc Neill. 

Hun sier de får veldig gode tilbakemeldinger. – En ting er at de har glede av å komme i bedre form. Men det betyr også mye at de kan komme hit og snakke med andre som er i samme situasjon. Her føler de at de blir forstått.  De kan trygt fortelle om sine erfaringer og få tips og råd fra pasienter som sliter med noe lignende, eller fra oss som jobber her, sier Mc Neill.

Nå skal tiårsjubileet markeres med en dagssamling i konferansesenteret. Der blir det blant annet lagt fram en del forskning som slår fast at det er positivt for kreftpasienter å trene – både mens de får behandling og etter at de er ferdige. Forskning viser blant annet at kreftpasienter som trener, tåler behandlingen bedre og at de får færre negative bivirkninger.

– Dette er et kjempebra tilbud, sier Stein Henning Larsen. Han vet at han har godt av treningen. 
– I sommer var jeg litt lat. Men etter bare to måneders trening er jeg i mye bedre form. Uten Pusterommet ville jeg ikke vært i så bra form som jeg er nå, sier 71-åringen fra Skien.