HELSENORGE

Informasjon angående smitteutbrudd ved Notodden sykehus

Det er påvist smitte av covid 19 hos en innlagt pasient og tre ansatte ved Notodden sykehus som nå er isolert etter våre interne retningslinjer.

Vi betrakter dette som et smitteutbrudd ved sykehuset.

Sykehusets utbruddsgruppe har hatt første møte og følger opp tiltak.
Det er påbegynt et testregime av mulige kontakter. Så langt har ingen av disse testet positivt, men det er fortsatt en del ubesvarte prøver i analyse.
Det er kontroll på situasjonen og uendret inntak av pasienter på sykehuset.
Det er ingen mistanke om at dette dreier seg om omicron varianten.