HELSENORGE

Informasjon på ukrainsk

Informasjonsbehovet er stort i landets helseforetak og kommuner. BarnsBeste har derfor oversatt barn som pårørende informasjon.

24. februar 2022 sendte Russland bakkestyrker inn i Ukraina og angrep militære m​ål over hele landet.
Av 40 millioner innbyggere i Ukraina er 7,5 millioner barn. Over halvparten av disse barna er nå på flukt til nabolandene. Ifølge Unicef har vi ikke hatt så mange barn på flukt, på så kort tid, siden andre verdenskrig. 

Sykehusene i Norge mottar nå pasienter fra Ukraina og fredag 18. mars sendte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut en anmodning til alle landets kommuner om å bosette 35.000 flyktninger.


​Flyktningene er for det meste kvinner og barn, i tillegg til menn med nedsatt funksjonsevne. Informasjonsbehovet er stort i landets helseforetak og kommuner. BarnsBeste har derfor oversatt barn som pårørende informasjon som vi mener kan hjelpe. ​
Informasjonen på Ukrainsk kan lastes ned fra ​www.barnsbeste.no. ​