HELSENORGE

Ingen besøksparkering ved Moflata i uke 34 og 35

I uke 34 og 35 blir det reparasjonsarbeide i kulverten ved Sykehuset Telemark. En midlertidig løsning for pasienttransport gjør at besøksparkeringen utenfor Moflata er utilgjengelig.

Kontainere som alternativ adkomst for pasienttransport

​Årsaken til stengningen er at deler av kulvertgulvet må repareres. Kulvertgulvet skal støpes om. Deler av kulverten blir derfor helt stengt i 14 dager, fra og med mandag 17.8 kl. 07.00 til og med  mandag 31.8 kl. 06.00.

For å ha en alternativ adkomst for pasienttransport er det satt opp en midlertidig løsning med kontainere utenfor Moflata-bygget.

Besøkende må derfor benytte parkering ved hovedinngangen.

For ansatte

Se Ansattinformasjon - konsekvenser ved reparasjonsarbeid i kulvert