HELSENORGE

Ingen flere positive prøvesvar

I løpet av helgen er det tatt ytterligere 22 tester av ansatte ved Seksjon for alderspsykiatri. Alle prøvene er negative.

Torsdag kveld ble det påvist covid-19 hos en ansatt ved Seksjon for alderspsykiatri. Det ble iverksatt omfattende testing av ansatte og pasienter, og én ansatt som hadde vært på jobb sammen med den smittede, fikk påvist smitte sent fredag kveld. Testene fra de andre ansatte og pasientene er negative.

Gjennom helgen har sykehuset fortsatt med smittesporing og testing, og det er ikke påvist flere positive prøvesvar.
– Jeg er imponert over hvor godt dette er håndtert, og hvor raskt det ble reagert, sier fagdirektør Halfrid Waage. Hun er også leder av sykehusets utbruddsgruppe.

Utbruddsgruppa ble innkalt med én gang da det andre smittetilfellet ble kjent. Når det er to smittetilfeller ved samme seksjon, skal smitten defineres som et utbrudd.
Sykehusets utbruddsgruppe skal bistå berørte seksjoner med smittesporing, testing, kommunikasjon og andre ressurser det er behov for når det oppstår et utbrudd.

– Ansatte som hadde fri stilte opp på kort varsel for å bistå med testing og la seg teste, samt renhold og andre oppgaver, og det viser at ansatte tar slike situasjoner på alvor, sier Waage.

I neste uke vil ansatte og pasienter bli retestet etter dag sju.

Det er ingen pasienter som har blitt utskrevet de siste dagene, og pasienter vil ikke bli skrevet ut før situasjonen er helt avklart. Seksjonen vil heller ikke ta inn nye pasienter inntil videre, og det er innført besøksforbud.

Ved Seksjon for alderspsykiatri er en stor andel av ansatte og pasienter vaksinert.