Ingen tilbakefall med likemenn

I Grenland er det 18 likemenn som motiverer og støtter rusavhengige til å leve et rusfritt liv. – Så langt er det ingen som har hatt tilbakefall, sier likemannskoordinator Steinar Revheim.
På et halvår har prosjektleder Linn Kjersti Kristiansen og likemannskoordinator Steinar Revheim økt fra fire til 18 likemenn. Likemennene skal motivere rusmisbrukere både før, under og etter at de har vært til behandling. I dag har likemennene ansvar for å følge opp ni rusmisbrukere.

– Likemennene skal være et supplement til behandlingstilbudet, og de skal ikke erstatte behandlingen, understreker Linn Kjersti Kristiansen.

Likemannsprosjektet ble startet i januar 2017, og det er et samarbeid mellom seks kommuner i Grenland, brukerorganisasjonen A-larm, Borgestadklinikken, Sykehuset Telemark og NAV. Ideen med prosjektet er at tidligere rusmisbrukere blir ansatt med lønn for å hjelpe andre rusmisbrukere til å unngå tilbakefall.

– Meningen er at likemennene skal være tilgjengelige både i helger og på kveldstid når noen har behov for en likesinnet å snakke med, sier Hege Holmern. Hvis resultatene er gode, vil prosjektet fortsette ut 2019.

– Hvis dette er vellykket, kan Grenlandsmodellen kopieres og rulles ut også i andre kommuner i Telemark og i andre deler av landet, sier samhandlingskoordinator Hege Holmern. 
 
Hun er særdeles fornøyd med utviklingen etter at Linn Kjersti Kristiansen overtok som prosjektleder i april i år.