Innsyn i journalen din på nett

Pasienter i Telemark kan få innsyn i journalen sin på nettet. Ved å logge seg på helsenorge.no kan alle pasienter over 16 år få tilgang til deler av journalen sin fra Sykehuset Telemark. – Dette er bra for pasientene, sier leder i ungdomsrådet, Hanna Albertine Thorsen.

Thorsen mener at den nye tjenesten vil styrke pasientsikkerheten, og at den gjør det enklere å forstå og følge med på hva som skjer. Hun får støtte av nestlederen i ungdomsrådet, Ada-Marie Riis. 
– Det er fint å få innsyn i egne dokumenter. Det gir oss et helhetlig bilde når alt er samlet på ett sted, sier Riis.

Allerede i 1977 ble det vedtatt at pasienter skal ha rett til å lese sin egen pasientjournal, men fram til nå har pasientene måttet ta kontakt med sykehuset for å be om å få pasientjournalen sin utlevert på papir. Nå blir det mye enklere.
– Det er lett å logge seg inn og det er lett å bruke tjenesten, sier Vidar Bersvendsen i brukerutvalget ved sykehuset. Han oppfordrer pasienter og brukere til å benytte seg av den nye muligheten.

I den digitale pasientjournalen finner du utvalgte dokumenter og helseopplysninger som er registrert om deg og din behandling etter 15. oktober 2018. Du kan se epikriser (et sammendrag etter sykehusoppholdet), polikliniske notater og sammenfatninger. I tillegg kan du se hvem som har gjort oppslag i journaldokumentene dine. 
– Det er fint å se hvem som har vært inne i journalen, og ikke minst hvorfor de har vært der, sier Thorsen og Riis.

– Alle pasienter skal være trygge på at pasientinformasjonen deres blir håndtert på en god måte, og de skal oppleve å ha kontroll over egne personopplysninger. Å gi pasienten innsyn i loggen over hvem som har vært inne i journalen er en naturlig del av innsyn i egen journal, sier innføringsansvarlig ved Sykehuset Telemark, Kjersti Christensen.
Tilgangsloggen vil bli synlig for deg sju dager etter at det er gjort oppslag i pasientjournalen av helsepersonell.