HELSENORGE

Jubelår for forskningen

2017 ble et svært godt år for forskningen ved Sykehuset Telemark. Blant annet var det seks ansatte som tok doktorgrad, og det er ny rekord ved sykehuset. – Forskning er viktig for pasientene, for den faglige utviklingen og for rekrutteringen, sier forskningssjef Hege Kersten.

Hege Kersten sier hun merker økt interesse for forskningen, og det at så mange ansatte tar doktorgrad, motiverer flere til å vurdere det samme. – Dette viser at vi har et offensivt og framoverlent forskningsmiljø, sier Kersten.

Forskerne som disputerte i 2017 er Ørnulf Paulsen, Erik Berg, Bjørn Isfoss, Volker Moritz, Gert Huppertz-Hauss og Marcus Dines Knudsen, og det vil komme flere etter hvert.

Dette er doktorgradene i 2017

Ørnulf Paulsen

Corticosteroids for Cancer Pain. NTNU

Erik Berg

Oral cleft – causes and consequences

Bjørn Isfoss

Histologic charactterisation of stem cells in mammary epithelium and stroma. Lund University, Sverige

Volker Moritz

Improving colonoscopy services. Ten years of quality assurance in the Norwegian Gastronet quality improvement initiative. A study of the Norwegian Quality Register Gastronet.

Gert Huppertz-Hauss

Health-related quality of life and fatigue in long standing inflammatory bowel disease.

Marcus Dines Knudsen

Lifestyle and colorectal cancer screening by fecal immunochemical test and sigmoidoscopy in a Norwegian pilot study.

 

For én måned siden fikk overlege Håkon Tobro strategiske forskningsmidler fra Helse Sør-Øst for å forbedre slagbehandlingen utenfor universitetssykehusene. Tobro mottar til sammen tre millioner kroner, og disse midlene vil bidra til å finansiere hans doktorgrad.

Det siste året har det vært mange oppturer for forskningssjefen. – Ett av høydepunktene var nok den testamentariske gaven på 11,2 millioner kroner, sier Kersten. Hun forteller at alle pengene skal brukes til ulik forskning ved Sykehuset Telemark, og at gaven gjør det mulig for flere å realisere forskningsideene sine. 

– Den testamentariske gaven stimulerer til klinisk forskning utenfor universitetssykehusene, og det er viktig for pasientene. De fleste pasientene blir jo behandlet utenfor universitetssykehusene, sier Kersten.

Hun forteller også at sykehuset har opprettet et forskningsfond. Hensikten er å håndtere gaver og innsamlede midler til det beste for forskningen og pasientene i Telemark.