Kan oppdage risiko tidligere

Flere pasienter kan få avdekket risiko for alvorlig sykdom på et tidligere tidspunkt. Det viser ny forskning som er gjort ved Sykehuset Telemark. – Dette er viktige funn, sier forskningssjef Hege Kersten.

Hun er stolt av at dette arbeidet er gjennomført ved Sykehuset Telemark, og resultatene er nå publisert i et britisk og et amerikansk tidsskrift for hjertemedisin.

Studien er ledet av overlege Charlotte Gibbs, og hennes doktorgradsarbeid har blant annet tatt utgangspunkt i EKG-registreringer (registrering av hjertets elektriske aktivitet). Av 63 000 pasienter ved Sykehuset Telemark fant forskerne 1531 pasienter med forlenget intervall mellom to bølger på EKG-målingen av hjertet. Pasienter med lange intervaller har høyere risiko for å få hjerterytmeforstyrrelser, og de har også lavere totaloverlevelse ved en del medisinske tilstander.

– Vi fant at pasienter med lange intervaller på EKG-registreringen hadde dobbelt så høy risiko for død innen 30 dager enn kontrollgruppen med kortere intervaller, sier Gibbs. Hun mener at flere pasienter kan fanges opp tidligere, for eksempel ved EKG-sjekk i akuttmottaket eller ved første undersøkelse på sykehuset.
– Da kan disse pasientene få en mer effektiv behandling og kanskje bedre prognose, sier Charlotte Gibbs.

Seksjon for medisinsk genetikk har også deltatt i studien, og det ga forskerne nyttig kunnskap.
– Hos 6,5 prosent av pasientene med lange intervaller var dette medfødt, og denne risikoen visste ikke pasientene om, sier Gibbs. Hun mener derfor at leger bør se etter dette allerede ved første EKG-undersøkelse.

Overlege Jan Hysing har vært prosjektleder for studien.