Helsenorge

Kåret til årets helseleder

Tron Simen Doksrød er kåret til årets helseleder i Norge. Doksrød er avdelingsleder ved Sykehuset Telemark og han mottok prisen av helseminister Bent Høie under en stor nasjonal lederkonferanse i Oslo i dag.

– Årets pris går til en leder med store ambisjoner, og som har gjennomført endringer på en svært god måte, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Klinikksjef Frank Hvaal sier at Tron Simen Doksrød er en fantastisk rollemodell, både som utøvende anestesilege og leder.
– Gjennom å være et godt forbilde har Tron Simen bidratt til at legegruppen har høye faglige ambisjoner og stort engasjement for egen jobb og sykehuset som helhet.

Trond Simen Doksrød er avdelingsleder for anestesiologisk avdeling ved Sykehuset Telemark. Han ble ansatt som avdelingsleder for sju år siden og leder en avdeling med 26 anestesileger og to leger i spesialisering, samt en enhet for smertebehandling.
– Avdelingen har satt seg tydelige mål, og den har i dag meget god rekruttering, sier Frank Hvaal. Han berømmer Doksrøds evne til å kombinere pasientbehandling, faglig utvikling, organisasjonsutvikling og økonomisk kontroll.

– Trond Simen Doksrød tar dessuten ansvar langt ut over sin egen avdeling og han tenker helhet, sier Hvaal.
– Han bidrar aktivt til samarbeid på tvers av profesjoner og organisatoriske grenser, både innenfor klinikken og på sykehusnivå, forteller Hvaal.

I den siste medarbeiderundersøkelsen ved sykehuset hadde avdeling for anestesiologi meget høy svarprosent, og under «opplevd lederadferd» skåret Tron Simen Doksrød 99 av 100 mulige poeng.
– Vi er stolte av å ha en slik leder ved Sykehuset Telemark, sier Frank Hvaal.

Det er Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) som står bak kåringen av årets helseleder. – Å ha som mål å bli Norges beste anestesiavdeling er en ambisjon som vi i NSH falt for, og når det i tillegg kan vises til gode resultater og utelukkende gode referanser, var valget enkelt, sier styreleder Erik Kreyberg Normann.

Tidligere vinnere av helselederprisen:

2018 – Nina Mevold, Bergen kommune, kommunaldirektør

2017 – Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, viseadministrerende direktør

2016 – Eva Håheim Pedersen, Vestre Viken HF, Kongsberg, klinikkdirektør

2015 – Karsten Popp Dideriksen, Ål kommune, kommunalsjef for helse- og sosialsektoren

2014 – Øyvind Jørgensen, Kirkens bymisjon, Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, institusjonsleder

2013 – Stener Kvinnsland, Haukeland universitetssjukehus, adm. direktør

2012 – Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, adm. direktør

2011 – Liv Isaksen, Bergen kommune, Mildeheimen sykehjem, institusjonssjef

2010 – Gjertrud Risnes Spillum, Ullevål servicedivisjon, divisjonsdirektør

2009 – Astrid J. Eidsvik, Helse Sunnmøre HF, adm. direktør

2008 – Margit Sørhus, Haukeland universitetssjukehus, Habiliterings- og rehabiliteringsklinikken, klinikkdirektør

2007 – Delt mellom Karen Kaasa, Nøtterøy kommune, kommunaldirektør og Sissel Moe Lichtenberg, Stavanger universitetssjukehus, Kvinne- og barneklinikken, direktør