Helsenorge

Kongelig heder til Geir Hoff

Geir Hoff får Kongens fortjenstmedalje for sitt mangeårige pasientarbeid og sin forskningsinnsats. - Det finnes mange i Norge som kan være takknemlige for den jobben Hoff har lagt ned, sier forskningssjef ved Sykehuset Telemark, Hege Kersten.

Foto: Kreftregisteret
Geir Hoff (75) tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Glasgow i 1971. Han ble spesialist i indremedisin i 1981 og i fordøyelsessykdommer i 1986. Han fullførte sin doktorgrad samme år.
 
Geir Hoff har gjennom hele sin yrkeskarriere vært tilknyttet Sykehuset Telemark i ulike roller, blant annet som forskningssjef og assisterende forskningssjef.
 
Han har vært professor-II ved Universitetet i Oslo, rådgiver ved Kreftregisteret og leder for Gastronet. Han har skrevet en rekke fagartikler, og han er fast spaltist i Telemarksavisa.
 
Hoff har veiledet 20 doktorgradsstudenter, blant annet innenfor screening, forebygging av tykktarmskreft og kvalitetssikring.

 
Geir Hoff får Kongens fortjenstmedalje

Foto: Kreftregisteret

I 2016 fikk han prisen som årets lege i Telemark. Han har i svært mange år profilert Sykehuset Telemark nasjonalt og internasjonalt med sine bidrag både innen klinisk virksomhet og forskning.
 
Tidligere i år figurerte Geir Hoff på en liste over de mest innflytelsesrike forskerne i hele verden. Listen var basert på forfatterskap og siteringer av vitenskapelige artikler.

– Geir Hoff er en eksepsjonell lege og forsker som i hele sin karriere har vist et brennende engasjement for pasientenes ve og vel, sier Hege Kersten. Hun mener at Hoffs innsats er en medvirkende årsak til at endoskopipasienter i dag blir mer ivaretatt på norske helseforetak, og at det blir rullet ut et eget screeningprogram mot tarmkreft i Norge.
 
– Det er mange som kan være takknemlige for den innsatsen Hoff har lagt ned i å bedre folkehelsa i Norge, sier Kersten.