HELSENORGE

Kongens fortjenestemedalje til Geir Hoff

Fredag 1. april mottok professor Geir Hoff Kongens fortjenestemedalje for sitt mangeårige pasientarbeid og sin forskningsinnsats. Overrekkelsen foregikk i en flott ramme på Ibsenhuset i Skien.
Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, overrakte Kongens fortjenestemedalje til Geir Hoff
Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, overrakte Kongens fortjenestemedalje til Geir Hoff
Endelig var dagen der da Kongens fortjenestemedalje kunne overrekkes fysisk til Geir Hoff. Det har lenge vært kjent at Geir Hoff var blitt tildelt denne ærefulle medaljen, men først nå kunne man samles. 1. april kom familie, venner og kollegaer sammen i Ibsenhuset og fikk være vitner til at ordfører i Skien, Hedda Foss Five, kunne feste medaljen på jakkekragen til en tydelig stolt Geir Hoff.

Sykehusdirektør Tom Helge Rønning
Det ble holdt taler fra familie, fra kollegaer ved Kreftregisteret, fra kollegaer ved sykehuset og ikke minst sykehusets administrerende direktør Tom Helge Rønning. 

Ove Mellingen i samtale med Geir Hoff
TAs redaktør Ove Mellingen hadde en god samtale, ispedd både alvor og munterhet, med Geir Hoff fra scenen.
​​Om Geir Hoff

Geir Hoff (75) tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Glasgow i 1971. Han ble spesialist i indremedisin i 1981 og i fordøyelsessykdommer i 1986. Han fullførte sin doktorgrad samme år.

Geir Hoff har gjennom hele sin yrkeskarriere vært tilknyttet Sykehuset Telemark i ulike roller, blant annet som forskningssjef og assisterende forskningssjef.

Han har vært professor-II ved Universitetet i Oslo, rådgiver ved Kreftregisteret og leder for Gastronet. Han har skrevet en rekke fagartikler, og han er fast spaltist i Telemarksavisa.

Hoff har veiledet 20 doktorgradsstudenter, blant annet innenfor screening, forebygging av tykktarmskreft og kvalitetssikring.

I 2016 fikk han prisen som årets lege i Telemark. Han har i svært mange år profilert Sykehuset Telemark nasjonalt og internasjonalt med sine bidrag både innen klinisk virksomhet og forskning.

I 2021 figurerte Geir Hoff på en liste over de mest innflytelsesrike forskerne i hele verden. Listen var basert på forfatterskap og siteringer av vitenskapelige artikler.

– Geir Hoff er en eksepsjonell lege og forsker som i hele sin karriere har vist et brennende engasjement for pasientenes ve og vel, sier forskningssjef Hege Kersten. Hun mener at Hoffs innsats er en medvirkende årsak til at endoskopipasienter i dag blir mer ivaretatt på norske helseforetak, og at det blir rullet ut et eget screeningprogram mot tarmkreft i Norge.

​– Det er mange som kan være takknemlige for den innsatsen Hoff har lagt ned i å bedre folkehelsa i Norge, sier Kersten.