HELSENORGE

Kontroll med pasienter og pårørende

Sykehuset skal fortsatt ha besøks- og adgangskontroll, og det vil fremdeles bli stilt spørsmål til pasienter og pårørende før de kan komme inn på sykehuset. Den siste tiden er det flere telemarkinger som har fått påvist covid-19, og sykehuset gjennomgår derfor rutinene for å unngå smitte blant pasienter og ansatte.

– Vi skal spørre om symptomer, reiseaktivitet og eventuell nærkontakt med smittede, men vi vil også vite om pasientene har hatt nærkontakt med noen som er i karantene og som venter på testsvar, sier fagdirektør Halfrid Waage. Hun presiserer at hensikten ikke er å avvise pasienter, men at sykehuset må få muligheten til å vurdere smitterisiko og eventuelle tiltak.
– Vi ber pasienter og pårørende om å informere oss om mulig smitterisiko, sier Waage.

Det vil fortsatt være adgangskontroll og begrensninger for besøkende og ledsagere ved Sykehuset Telemark.
– Hvis du skal inn på sykehuset, skal du ha en viktig grunn, sier Waage. Dette gjelder også de som følger pasienter til dagbehandling og andre undersøkelser.
– Det er ikke alle som har behov for å være med inn, sier fagdirektøren.

– For den enkelte kan det kanskje virke strengt og unødvendig, men vi vet at risikoen for smitte øker jo flere personer vi slipper inn på sykehuset, sier Waage.
Hun forteller at de fleste setter pris på adgangskontrollen og spørsmålene som stilles, og at dette fører til trygghet blant pasienter og ansatte.